هیئت فوتبال استان اصفهان

به تو از دور سلام…

اربعین است اربعین کربلاست / هر طرف غوغایی از غم ها به پاست
گویی از آن خیمه های نیم سوز / خود صدای العطش آید هنوز
هیئت فوتبال استان اصفهان، فرا رسیدن اربعین حسینی را محضر تمامی شیعیان جهان تسلیت عرض می نماید.