هیئت فوتبال استان اصفهان

اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۸ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

نشست هم اندیشی مسئولان واحد های پایه وجوانان هیئت های فوتبال شهرستان های توابع استان اصفهان برگزار شد.

نشست هم اندیشی و هماهنگی مسئولان واحد های پایه وجوانان هیئت های فوتبال شهرستان های توابع استان اصفهان در محل هیئت فوتبال استان اصفهان برگزار شد.

مشاهده خبر »