هیئت فوتبال استان اصفهان

شهریور ۲۰, ۱۳۹۹ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

بازیکنان و خانواده ها برای پیوستن به تیم های حاضر در مسابقات استان از حضور آن تیم در مسابقات فصل ۹۹ اطمینان حاصل نمایند

دبیر هیات فوتبال استان اصفهان گفت: بازیکنان و خانواده ها برای پیوستن به تیم های حاضر در مسابقات استان از حضور آن تیم در مسابقات فصل ۹۹ اطمینان حاصل نمایند.

مشاهده خبر »