هیئت فوتبال استان اصفهان

آبان ۵, ۱۴۰۱ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

آغاز مرحله دوم طرح استعدادیابی فوتسال / میزبانی گلپایگان از استعدادهای غرب استان

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، روز نخست مرحله دوم طرح استعدادیابی فوتسالاستان به میزبانی هیئت فوتبال گلپایگان برگزار شد. مرحله دوم طرح استعدادیابی

مشاهده خبر »