۱۲ دی
واحد روابط عمومی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، در طی حکمی از سوی اسدی مقدم رئیس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران (دکتر مجید خدایی) به عنوان نماینده کمیته اخلاق فدراسیون در اصفهان منصوب شد. خدایی جزو برترین وکلا استان اصفهان است.