۰۴ بهمن
واحد روابط عمومی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، بر اساس اعلام کمیته انضباطی هیئت فوتبال استان اصفهان، حسب گزارشات و شکایات واصله علیه رضا شهبازی مدیر تیم آینده سازان، با صدور دستور موقت نامبرده تا صدور رآی مقتضی از هرگونه فعالیت در رشته های فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی محروم می…

۰۳ بهمن
واحد روابط عمومی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، با توجه به گزارش مقامات رسمی دیدار تیم های آرتام ورزش پاسارگاد و سلحشور لنجان که در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۴۰۱ برگزار گردید، از سوی سعید اسماعیلی تخلفاتی مبنی بر بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه رخ داد که طی دستور موقت…

۰۳ بهمن
واحد روابط عمومی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، کمیته انضباطی در خصوص دیدار تیم های یاوران مهر گز و پارسه که در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۴۰۱ برگزار گردید، با توجه به بروز تخلفاتی مبنی بر بدرفتاری و حمله به مقامات رسمی از ناحیه آقایان رضا صفری و علی نکوکار و…

۱۰ دی
واحد روابط عمومی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، عباس عابدی رئیس کمیته انضباطی هیئت فوتبال استان درگفتگو با واحد روابط عمومی پیرامون آخرین وضعیت بررسی پرونده های انضباطی اظهار داشت: با حمایت های رئیس هیئت فوتبال استان اصفهان بررسی پرونده های انضباطی و صدور آرا تسریع یافته و هم اکنون پرونده…