۱۸ اردیبهشت
واحد روابط عمومی

به گزارش روابط عمومى و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، به نقل از روابط عمومی هیئت فوتبال شهرستان فریدن مسابقات فوتسال جام رمضان كه از تاريخ ١٤٠١/١/٢٧ شروع شده بود در تاريخ ١٤٠١/٢/١٧ به پايان رسيد و تيم هاى شهيد احمدى،ريحانة الحسين بادجان ،لاله زار دره بيد به ترتيب مقام هاى اول تا…