۱۹ آبان
واحد روابط عمومی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، سهیل مهدی در گفتگو با واحد روابط عمومی هیئتفوتبال استان اصفهان، در خصوص بازرسی ناظران کنفدراسیون فوتبال آسیا از اصفهان و برخی شهرهای کشور اظهارداشت: به واسطه بحث میزبانی جام ملت‌های ۲۰۲۷ آسیا، چند کشور از جمله ایران کاندیدای میزبانی از این رقابت‌هاشدند…

۱۹ آبان
واحد روابط عمومی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا با حضور درورزشگاه نقش جهان از این مکان بازدید به عمل آوردند. نقش جهان آخرین محل بازدید نمایندگان AFC در اصفهان بود؛ کاروان کنفدراسیون آسیا شامگاه امروز اصفهان را بهمقصد تهران ترک خواهند کرد.

۱۹ آبان
واحد روابط عمومی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، در ادامه سفر یک روزه نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا، از کمپ اختصاصی تیم سپاهان بازدید به عمل آورده شد. پی از بازدید مجموعه باغ فردوس، نمایندگان AFC با حضور در مجموعه ملت از کمپ تمرینی تیم ذوب آهن بازدید به عمل آوردند. انتهای…

۱۹ آبان
واحد روابط عمومی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا صبح امروز باحضور در شهر فولادشهر از ورزشگاه اختصاصی تیم ذوب آهن بازدید به عمل آوردند. نمایندگان AFC، پس از بازدید ورزشگاه فولادشهر به سمت اصفهان بازخواهند گشت تا از کمپ تمرینی تیم سپاهانبازدید به عمل آورند.