به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، طرح استعدادیابی منطقه مرکزی استان اصفهان به میزبانی شهر رهنان و با حضور شهرستان های برخوار و شاهین شهر و میمه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، طرح استعدادیابی منطقه جنوب استان اصفهان به میزبانی شهرستان شهرضا و با حضور شهرستان های دهاقان، سمیرم و شهرضا برگزار شد.