۱۹ شهریور
واحد روابط عمومی

روایتی تصویری از طرح استعدادیابی فوتسال رده های پایه جهت شرکت در مسابقات کشوری و معرفی به تیم ملی در شهرستان گلپایگان؛ شهرستان گلپایگان امروز میزبان ۴۰ شرکت کننده از شهرستان خود و شهرستان خوانسار بود در این طرح بود.

۰۸ خرداد
واحد روابط عمومی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، در طی حکمی از سوی علی طاهری ریاست هیئت فوتبال استان اصفهان، «مجید چالاکی » به عنوان سرپرست جدید هیئت فوتبال شهرستان گلپایگان منصوب شد.