۱۰ فروردین
واحد روابط عمومی

در روزهای ایام نوروز با روسای هیئت های فوتبال شهرستانهای استان گفتگوی دوستانه ای خواهیم داشت، که در ادامه نظر شما رو جلب میکنیم به گفتگوی ما با آقای سعید آدینه رئیس هئات فوتبال شهرستان خوانسار.