۱۶ فروردین
واحد روابط عمومی

✅ شهرستان نطنز در ۱۲۰ کیلومتری شمال اصفهان، ۸۳ کیلومتری جنوب شرقي کاشان و ۳۲۵ کیلومتری تهران قراردارد. موقعیت استراتژیک نطنز، واقع شدن در مجاورت آزاد راه تهران – نطنز – اصفهان و جاده ترانزيت بندرعباس و عبور خطوط راه آهن شمال به جنوب و غرب به شرق، وجود سایت هسته ای ایران در مجاورت…