۲۸ مهر
واحد روابط عمومی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، با نظر سرمربی تیم ملی ۱۵ سال کشور فرزاد رحیمی، مهدی اسحاقیان، کسری طاهری و رضا قندی پور از استان اصفهان به اردوی آماده سازی تیم ملی ۱۵ سال کشور دعوت شدند. این اردو ۳۰ مهر لغایت ۷ آبان ماه برگزار خواهد شد.

۲۱ مرداد
واحد روابط عمومی

در بازدید دکتر ماجدی رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال،اصفهان بعنوان یکی از چهار منطقه استعداد یابی در کشور مورد تأیید قرار گرفت