پنجشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۰

رئیس هیئت : جعفر جعفری هرندی

مسئول امور بانوان : منیره نیک دستی

دبیر هیئت : علی غلامی

شماره تماس : 32665545-031

آدرس : خیابان بزرگمهر ، حدفاصل چهارراه نورباران و میدان بزرگمهر ،کوچه شاه سید علی ، جنب ورزشگاه نصر

اینستاگرام رسمی :

All Content by isffootball.ir is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License