دسته لیگ دسته دوم فوتسال کشور

۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۲۲:۰۰

آیندگان پارسه 1-3 آریا ماشین فریدونشهر