دسته لیگ دسته دوم فوتسال کشور

۲۸ فروردین ۱۴۰۱ | ۲۲:۰۰

آریا ماشین فریدونشهر 2-3 مشیر قهرمان دالکی