دسته لیگ دسته اول فوتسال کشور

۱۷ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۵:۰۰

ایرالکو اراک 1-2 رعدپدافند اصفهان