«نتیجه زنده» جام نقش جهان

۲۶ فروردین ۱۴۰۱ | ۲۰:۰۰

نوین اندیش نجف آباد 0-0 آریا ماشین فریدونشهر