دسته لیگ برتر جوانان فوتسال استان

۲۵ فروردین ۱۴۰۱ | ۲۰:۰۰

آرمان سیلک کاشان 1-4 صفاهان مبارکه