«نتیجه زنده» جام نقش جهان

۲۰ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۶:۳۰

ستاره کویر خارا 0-2 آریا اسپادانا مبارکه