سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

فرم ها و آئین نامه ها

عنوان حجم فایل پسوند فایل لینک دانلود
دستورالعمل برگزاری کلیه رده های سنی مسابقات فوتسال استان اصفهان فصل ۹۹_۹۸ ۸۲۰ کیلو بایت PDF دریافت
تقویم ورزشی سال ۱۳۹۸ هیئت فوتبال استان اصفهان ۱.۹ مگا بایت PDF دریافت
فرم فسخ قرارداد دوطرفه ۴۹.۹ کیلو بایت DOC دریافت
فرم فسخ قرارداد دوطرفه ۲۶۵ کیلو بایت PDF دریافت
فرم فسخ قرارداد یک طرفه ۵۰.۱ کیلو بایت DOC دریافت
فرم فسخ قرارداد یک طرفه ۲۶۴ کیلو بایت PDF دریافت
فرم رضایت نامه محضری - فرم شماره ۴ ۱۳.۳ کیلو بایت DOC دریافت
فرم مشخصات بازیکنان تحت قرارداد فصل قبل تیم ها ۱۱۵ کیلو بایت PDF دریافت
لیست ثانویه مشخصات بازیکنان تیم فوتبال ۱۷۰ کیلو بایت DOC دریافت
فرم تعهد نامه ارائه مدارک افراد به هیئت فوتبال استان اصفهان ۹۸ کیلو بایت PDF دریافت
فرم قرارداد اعضا و بازیکنان تیم های فوتبال استان ۲۱۴ کیلو بایت DOCX دریافت
فرم قرارداد اعضا و بازیکنان تیم های فوتسال استان ۲۵۹ کیلو بایت PDF دریافت
فرم قرارداد کادر فنی تیم های فوتبال استان ۲۶۱ کیلو بایت PDF دریافت
فرم لیست اسامی تیم های فوتبال استان ۱۵۰ کیلو بایت PDF دریافت
فرم لیست اسامی تیم های فوتسال استان ۱۲۶ کیلو بایت PDF دریافت
شرائط سنی رده های پایه فوتبال فصل ۹۹-۹۸ ۷۵ کیلو بایت JPG دریافت
مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال - ۱۳۹۷ ۱.۷ مگا بایت PDF دریافت
دستورالعمل برگزاری مسابقات فوتبال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ۹۵۹ کیلو بایت PDF دریافت
فایل راهنمای سامانه مدیریت فوتبال جهت ثبت الکترونیکی قرارداد ها و مدارک مربوطه ۸۷۶ کیلو بایت PDF دریافت
آئین نامه برگزاری مسابقات فوتسال کشور در فصل مسابقاتی ۱۴۰۰ _۱۳۹۹ ۲۲.۸ مگابایت ZIP دریافت
آئین نامه مدارس فوتبال و فوتسال سال ۹۹ ۶۶۳ کیلوبایت PDF دریافت
فرم های ثبت درخواست مدارس فوتبال ۹۹ ۱۵۳ کیلو بایت DOCX دریافت
لیست اولیه مشخصات بازیکنان تیم فوتبال رده سنی ۱۰۱ کیلو بایت DOC دریافت
لیست اولیه مشخصات بازیکنان تیم بزرگسالان فوتبال ۱۰۹ کیلو بایت DOC دریافت
آموزش ورود به سایت هیئت فوتبال استان اصفهان ۱.۴۱ مگا بایت PDF دریافت
اساسنامه فدراسیون فوتبال-۱۳۹۹ ۳.۹۳ مگا بایت PDF دریافت

All Content by isffootball.ir is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License