آخرین اخبار:

بازی های پیش رو

آخرین اخبار

جدول لیگ

تیم برد باخت امتیاز
۱ ذوب آهن اصفهان۱۳ ۲۳ ۰ ۷۰
۲ ذوب آهن اصفهان ۱۴ ۲۳ ۰ ۶۹
۳ فولاد مبارکه سپاهان ۱۴ ۲۲ ۰ ۶۷
۴ فولاد مبارکه سپاهان۱۳ ۱۸ ۱ ۵۹
۵ پادما یدک ایرانیان ۱۸ ۴ ۵۸
۶ پیام زیدی کاشان ۱۸ ۴ ۵۸
۷ ذوب آهن اصفهان ۱۵ ۱۹ ۰ ۵۸
۸ پادما یدک ۱۶ ۱۸ ۱ ۵۷
۹ سپاهان نوین ۱۶ ۱۸ ۱ ۵۷
۱۰ ذوب آهن اصفهان۱۷ ۱۷ ۱ ۵۵
۱۱ فولاد مبارکه سپاهان۱۷ ۱۷ ۰ ۵۴
۱۲ پدیده صنعت مبارکه ۱۵ ۴ ۵۲
۱۳ سپاهان نوین اصفهان ۱۴ ۱۶ ۴ ۵۲
۱۴ ون پارس ۱۶ ۱ ۵۲
۱۵ آتیه سازان اصفهان ۱۵ ۳ ۵۱
۱۶ سپاهان نوین۱۳ ۱۶ ۵ ۵۱
۱۷ سبزپوشان آریایی اول ۱۳ ۱۶ ۲ ۵۱
۱۸ پادما یدک ایرانیان ۱۵ ۵ ۴۹
۱۹ کیان سپهر کاشان۱۳ ۱۵ ۵ ۴۹
۲۰ ذوب آهن نوین ۱۶ ۱۵ ۳ ۴۸
۲۱ ذوب آهن نوین ۱۶ ۵ ۴۸
۲۲ چرمهین لنجان ۱۴ ۸ ۴۶
۲۳ سپاهان نوین ۱۵ ۱۵ ۴ ۴۶
۲۴ آینده سازان اصفهان ۱۶ ۱۴ ۵ ۴۵
۲۵ پادما یدک ایرانیان ۱۳ ۳ ۴۴
۲۶ ماهان طاد ۱۱ ۵ ۴۳
۲۷ کیان تیام ۱۲ ۵ ۴۳
۲۸ سپاهان نوین۱۷ ۱۳ ۴ ۴۳
۲۹ جاوید کاشان ۱۴ ۱۳ ۷ ۴۳
۳۰ مهرگان اصفهان ۱۴ ۱۳ ۸ ۴۲
۳۱ مشعل نجف آباد ۱۷ ۱۲ ۶ ۴۲
۳۲ داتیس ۱۲ ۵ ۴۲
۳۳ تربیت دیزیچه ۱۱ ۱ ۴۱
۳۴ یاوران مهر گز ۱۲ ۳ ۴۱
۳۵ افسر آران و بیدگل۱۳ ۱۲ ۷ ۴۰
۳۶ آبی پوشان کاشان اول ۱۳ ۱۲ ۳ ۴۰
۳۷ آبفا ۱۴ ۱۲ ۸ ۴۰
۳۸ نشاط آیین مهرگان۱۷ ۱۱ ۵ ۳۹
۳۹ ضربه آزاد نقش جهان جوانان ۱۱ ۴ ۳۹
۴۰ سرخ پوشان شهرضا ۱۷ ۱۰ ۵ ۳۹
۴۱ آذر صنعت گلپایگان ۹ ۷ ۳۷
۴۲ صنعت نفت اصفهان ۱۱ ۱۱ ۳۷
۴۳ طلایی پوشان لنجان اول ۱۳ ۱۰ ۳ ۳۷
۴۴ انقلاب ورزش اصفهان ۱۴ ۱۱ ۸ ۳۷
۴۵ سپاهان نوین ۱۰ ۴ ۳۷
۴۶ انقلاب ورزش اصفهان ۱۵ ۱۱ ۶ ۳۶
۴۷ ماهان طاد ۱۴ ۱۱ ۱۰ ۳۶
۴۸ یزدل کاشان ۲۱ امید ۱۲ ۲ ۳۶
۴۹ یاران اصفهان۱۷ ۱۱ ۹ ۳۵
۵۰ جاوید کاشان ۱۶ ۱۰ ۷ ۳۵
۵۱ آینده سازان اصفهان ۱۴ ۱۱ ۱۱ ۳۵
۵۲ هیأت فوتبال بخش مرکزی ۱۰ ۱۲ ۳۴
۵۳ مهرگان اصفهان۱۳ ۱۰ ۱۰ ۳۴
۵۴ آبفا اصفهان ۱۶ ۹ ۶ ۳۴
۵۵ ماهان متین مغناطیس ۹ ۲ ۳۴
۵۶ آینده سازان۱۷ ۱۰ ۹ ۳۳
۵۷ نوژن اصفهان ۱۵ ۹ ۶ ۳۳
۵۸ ماهان طاد جوانان ۸ ۴ ۳۳
۵۹ مهرگان ۱۰ ۴ ۳۳
۶۰ علم و عمل اسپادانا ۲۱ امید ۱۱ ۲ ۳۳
۶۱ ستارگان لنجان ۸ ۱۰ ۳۲
۶۲ پیشگامان اصفهان ۱۵ ۹ ۷ ۳۲
۶۳ آبفا اصفهان جوانان ۷ ۳ ۳۲
۶۴ پاسارگاد صفاهان ۱۷ ۸ ۶ ۳۲
۶۵ سپهر فولاد لنجان ۸ ۱۱ ۳۱
۶۶ پادمان یدک اول ۱۳ ۹ ۷ ۳۱
۶۷ خانه هنرمندان جوانان ۷ ۴ ۳۱
۶۸ یاوران المهدی ۹ ۷ ۳۱
۶۹ پتو لاله ۱۷ ۸ ۸ ۳۱
۷۰ نامداران ۱۵ ۱۰ ۸ ۳۰
۷۱ آینده سازان اصفهان جوانان ۸ ۷ ۲۹
۷۲ نشاط آیین مهرگان ۱۶ ۹ ۱۱ ۲۹
۷۳ کیان تیام ۸ ۸ ۲۹
۷۴ طلایی پوشان لنجان ۱۷ ۸ ۹ ۲۹
۷۵ ستارگان لنجان۱۳ ۸ ۱۱ ۲۸
۷۶ پتو لاله اول ۱۳ ۸ ۷ ۲۸
۷۷ پادما یدک ۱۵ ۸ ۸ ۲۸
۷۸ یاوران المهدی اول ۱۳ ۸ ۸ ۲۷
۷۹ تام اصفهان ۱۵ ۷ ۸ ۲۷
۸۰ ماهان طاد ۷ ۸ ۲۷
۸۱ نامداران اصفهان۱۳ ۶ ۱۰ ۲۶
۸۲ انقلاب ورزش جوانان ۶ ۷ ۲۶
۸۳ داتیس اصفهان جوانان ۶ ۷ ۲۶
۸۴ سپاهان نوین جوانان ۶ ۷ ۲۶
۸۵ نوژن ۷ ۸ ۲۶
۸۶ سلحشور لنجان ۵ ۱۱ ۲۵
۸۷ آبفا۱۷ ۷ ۱۱ ۲۵
۸۸ انقلاب ورزش اصفهان۱۳ ۷ ۱۳ ۲۵
۸۹ آبفا۱۳ ۶ ۱۰ ۲۵
۹۰ جاوید کاشان جوانان ۷ ۹ ۲۵
۹۱ پارسه ۶ ۱۴ ۲۴
۹۲ نوژن۱۷ ۶ ۱۱ ۲۳
۹۳ آتیه سازان اصفهان جوانان ۶ ۹ ۲۳
۹۴ انقلاب ورزش اصفهان ۱۶ ۷ ۱۲ ۲۳
۹۵ نوژن اصفهان ۱۶ ۷ ۱۳ ۲۳
۹۶ سرخپوشان اصفهان۱۷ ۶ ۱۲ ۲۲
۹۷ شهدای طالخونچه ۵ ۷ ۲۲
۹۸ سبزپوشان شاهین شهر ۱۷ ۶ ۱۳ ۲۲
۹۹ تن ساز همراه ۲۱ امید ۶ ۶ ۲۲
۱۰۰ انقلاب ورزش۱۷ ۶ ۱۲ ۲۱
۱۰۱ ماهان نقش جهان ۶ ۴ ۲۱
۱۰۲ اسپادان ۴ ۶ ۲۱
۱۰۳ سبحان تیران ۶ ۸ ۲۱
۱۰۴ نامداران ۱۷ ۶ ۱۴ ۲۱
۱۰۵ آبی پوشان شاهین شهر ۲۱ امید ۶ ۴ ۲۱
۱۰۶ تام اصفهان اول ۱۳ ۴ ۸ ۲۰
۱۰۷ میلاد مهر جوانان ۴ ۸ ۲۰
۱۰۸ نوژن اصفهان ۱۴ ۶ ۱۶ ۲۰
۱۰۹ ضربه آزاد نقش جهان ۱۷ ۴ ۱۰ ۲۰
۱۱۰ جهان فولاد آیریک ۵ ۱۷ ۱۹
۱۱۱ ضربه آزاد نقش جهان اول ۱۳ ۶ ۴ ۱۹
۱۱۲ یاوران المهدی ۱۵ ۵ ۱۱ ۱۹
۱۱۳ افسر آران و بیدگل ۱۴ ۵ ۱۵ ۱۹
۱۱۴ پاسارگاد شاهین شهر۱۳ ۳ ۱۲ ۱۸
۱۱۵ ماهان نوین جوانان ۴ ۱۱ ۱۸
۱۱۶ ماهان طاد اصفهان اول ۱۳ ۳ ۸ ۱۷
۱۱۷ آینده سازان ۴ ۱۲ ۱۷
۱۱۸ آتیه سازان۱۳ ۴ ۱۶ ۱۶
۱۱۹ تام نوین ۱۷ ۳ ۱۳ ۱۶
۱۲۰ پاسارگاد اصفهان ۲۱ امید ۵ ۸ ۱۶
۱۲۱ قهرمانان میلاد نصف جهان اول ۱۳ ۴ ۱۳ ۱۵
۱۲۲ تام اصفهان ۱۴ ۴ ۱۷ ۱۵
۱۲۳ پارسه امید ۴ ۱۴ ۱۵
۱۲۴ نمونه دیزیچه ۵ ۰ ۱۵
۱۲۵ نام آوران یزدانشهر ۵ ۱ ۱۵
۱۲۶ آینده سازان میهن ۵ ۱ ۱۵
۱۲۷ تام۱۷ ۴ ۱۶ ۱۴
۱۲۸ سپاهان نجف آباد اول ۱۳ ۲ ۹ ۱۴
۱۲۹ یاوران المهدی اصفهان ۱۶ ۴ ۱۶ ۱۴
۱۳۰ یاران واحد فولادشهر۱۳ ۳ ۱۷ ۱۳
۱۳۱ نوژن اصفهان اول ۱۳ ۴ ۱۴ ۱۳
۱۳۲ سپنتانیکان ۴ ۱ ۱۳
۱۳۳ آتیه سازان ۴ ۱۲ ۱۳
۱۳۴ شاهین سپهر ۴ ۹ ۱۳
۱۳۵ آینده سازان اصفهان۱۳ ۲ ۱۶ ۱۲
۱۳۶ نشاط آیین مهرگان ۱۵ ۳ ۱۳ ۱۲
۱۳۷ اکباتان شاهین شهر ۴ ۲ ۱۲
۱۳۸ آتیه سازان ۲ ۱۳ ۱۲
۱۳۹ ایساتیس شاهین شهر ۱۵ ۳ ۱۵ ۱۱
۱۴۰ پیام پرواز ۱۶ ۳ ۱۷ ۱۱
۱۴۱ ایساتیس شاهین شهر ۳ ۱۵ ۱۱
۱۴۲ آراد ورزش زاگرس ۳ ۱۶ ۱۱
۱۴۳ طوفان فریدن ۳ ۲ ۱۰
۱۴۴ پاسارگاد صفاهان ۲۱ امید ۲ ۹ ۸
۱۴۵ بهار طیور زاگرس ۲ ۲ ۷
۱۴۶ بهمن ۱۷ ۱ ۱۸ ۷
۱۴۷ بهمن ۲۱ امید ۲ ۱۰ ۷
۱۴۸ هیئت فوتبال خمینی شهر ۲ ۴ ۶
۱۴۹ پدیده رهنان ۰ ۱۸ ۵
۱۵۰ ستارگان نجف آباد ۱۴ ۱ ۲۲ ۴
۱۵۱ سبحان متین ایرانیان ۱ ۴ ۴
۱۵۲ هیئت فوتبال سمیرم ۱ ۵ ۳
۱۵۳ سوران نوین درخشان رهنان ۱ ۵ ۳
۱۵۴ علم وادب۱۷ ۰ ۱۸ ۲
۱۵۵ پیام پرواز اصفهان ۱۴ ۰ ۲۲ ۲
۱۵۶ تی ساز همراه اصفهان ۱۵ ۰ ۱۱ ۰
۱۵۷ پتو لاله اصفهان ۱۶ ۰ ۲۲ ۰
۱۵۸ کسری وازیچه ۰ ۶ ۰
۱۵۹ طوفان اوژن ۰ ۰ ۰

برنامه بازی ها

درباره ما

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

بازیکنان تیم

۳۵۰ +

بازی

۲۵ +

مربی

۹۵ +

بازیکن

۲۶ +

افتخار

گالری تصاویر بازی ها

افتخارات و قهرمانی ها

محصولات برتر