اخبار ویژه

آخرین اخبار

آخرین اخبار واحد روابط عمومی
به گزارش روابط عمومی‌و امور بین‌الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، در قالب هفته بیستم لیگ برتر فوتبال...
آخرین اخبار واحد روابط عمومی
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، زمان نشست خبری پیش از...
آخرین اخبار واحد روابط عمومی
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، در قالب هفته بیست و...
آخرین اخبار واحد روابط عمومی
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، صبح امروز علی طاهری ریاست...

هایلایت های بازی قبلی

جدول لیگ

تیم برد باخت امتیاز
۱ ذوب آهن اصفهان۱۳ ۲۳ ۰ ۷۰
۲ ذوب آهن اصفهان ۱۴ ۲۳ ۰ ۶۹
۳ فولاد مبارکه سپاهان ۱۴ ۲۲ ۰ ۶۷
۴ فولاد مبارکه سپاهان۱۳ ۱۸ ۱ ۵۹
۵ پادما یدک ایرانیان ۱۸ ۴ ۵۸
۶ پیام زیدی کاشان ۱۸ ۴ ۵۸
۷ ذوب آهن اصفهان ۱۵ ۱۹ ۰ ۵۸
۸ پادما یدک ۱۶ ۱۸ ۱ ۵۷
۹ سپاهان نوین ۱۶ ۱۸ ۱ ۵۷
۱۰ ذوب آهن اصفهان۱۷ ۱۷ ۱ ۵۵
۱۱ فولاد مبارکه سپاهان۱۷ ۱۷ ۰ ۵۴
۱۲ پدیده صنعت مبارکه ۱۵ ۴ ۵۲
۱۳ سپاهان نوین اصفهان ۱۴ ۱۶ ۴ ۵۲
۱۴ ون پارس ۱۶ ۱ ۵۲
۱۵ آتیه سازان اصفهان ۱۵ ۳ ۵۱
۱۶ سپاهان نوین۱۳ ۱۶ ۵ ۵۱
۱۷ سبزپوشان آریایی اول ۱۳ ۱۶ ۲ ۵۱
۱۸ پادما یدک ایرانیان ۱۵ ۵ ۴۹
۱۹ کیان سپهر کاشان۱۳ ۱۵ ۵ ۴۹
۲۰ ذوب آهن نوین ۱۶ ۱۵ ۳ ۴۸
۲۱ ذوب آهن نوین ۱۶ ۵ ۴۸
۲۲ چرمهین لنجان ۱۴ ۸ ۴۶
۲۳ سپاهان نوین ۱۵ ۱۵ ۴ ۴۶
۲۴ آینده سازان اصفهان ۱۶ ۱۴ ۵ ۴۵
۲۵ پادما یدک ایرانیان ۱۳ ۳ ۴۴
۲۶ ماهان طاد ۱۱ ۵ ۴۳
۲۷ کیان تیام ۱۲ ۵ ۴۳
۲۸ سپاهان نوین۱۷ ۱۳ ۴ ۴۳
۲۹ جاوید کاشان ۱۴ ۱۳ ۷ ۴۳
۳۰ مهرگان اصفهان ۱۴ ۱۳ ۸ ۴۲
۳۱ مشعل نجف آباد ۱۷ ۱۲ ۶ ۴۲
۳۲ داتیس ۱۲ ۵ ۴۲
۳۳ تربیت دیزیچه ۱۱ ۱ ۴۱
۳۴ یاوران مهر گز ۱۲ ۳ ۴۱
۳۵ افسر آران و بیدگل۱۳ ۱۲ ۷ ۴۰
۳۶ آبی پوشان کاشان اول ۱۳ ۱۲ ۳ ۴۰
۳۷ آبفا ۱۴ ۱۲ ۸ ۴۰
۳۸ نشاط آیین مهرگان۱۷ ۱۱ ۵ ۳۹
۳۹ ضربه آزاد نقش جهان جوانان ۱۱ ۴ ۳۹
۴۰ سرخ پوشان شهرضا ۱۷ ۱۰ ۵ ۳۹
۴۱ آذر صنعت گلپایگان ۹ ۷ ۳۷
۴۲ صنعت نفت اصفهان ۱۱ ۱۱ ۳۷
۴۳ طلایی پوشان لنجان اول ۱۳ ۱۰ ۳ ۳۷
۴۴ انقلاب ورزش اصفهان ۱۴ ۱۱ ۸ ۳۷
۴۵ سپاهان نوین ۱۰ ۴ ۳۷
۴۶ انقلاب ورزش اصفهان ۱۵ ۱۱ ۶ ۳۶
۴۷ ماهان طاد ۱۴ ۱۱ ۱۰ ۳۶
۴۸ یزدل کاشان ۲۱ امید ۱۲ ۲ ۳۶
۴۹ یاران اصفهان۱۷ ۱۱ ۹ ۳۵
۵۰ جاوید کاشان ۱۶ ۱۰ ۷ ۳۵
۵۱ آینده سازان اصفهان ۱۴ ۱۱ ۱۱ ۳۵
۵۲ هیأت فوتبال بخش مرکزی ۱۰ ۱۲ ۳۴
۵۳ مهرگان اصفهان۱۳ ۱۰ ۱۰ ۳۴
۵۴ آبفا اصفهان ۱۶ ۹ ۶ ۳۴
۵۵ ماهان متین مغناطیس ۹ ۲ ۳۴
۵۶ آینده سازان۱۷ ۱۰ ۹ ۳۳
۵۷ نوژن اصفهان ۱۵ ۹ ۶ ۳۳
۵۸ ماهان طاد جوانان ۸ ۴ ۳۳
۵۹ مهرگان ۱۰ ۴ ۳۳
۶۰ علم و عمل اسپادانا ۲۱ امید ۱۱ ۲ ۳۳
۶۱ ستارگان لنجان ۸ ۱۰ ۳۲
۶۲ پیشگامان اصفهان ۱۵ ۹ ۷ ۳۲
۶۳ آبفا اصفهان جوانان ۷ ۳ ۳۲
۶۴ پاسارگاد صفاهان ۱۷ ۸ ۶ ۳۲
۶۵ سپهر فولاد لنجان ۸ ۱۱ ۳۱
۶۶ پادمان یدک اول ۱۳ ۹ ۷ ۳۱
۶۷ خانه هنرمندان جوانان ۷ ۴ ۳۱
۶۸ یاوران المهدی ۹ ۷ ۳۱
۶۹ پتو لاله ۱۷ ۸ ۸ ۳۱
۷۰ نامداران ۱۵ ۱۰ ۸ ۳۰
۷۱ آینده سازان اصفهان جوانان ۸ ۷ ۲۹
۷۲ نشاط آیین مهرگان ۱۶ ۹ ۱۱ ۲۹
۷۳ کیان تیام ۸ ۸ ۲۹
۷۴ طلایی پوشان لنجان ۱۷ ۸ ۹ ۲۹
۷۵ ستارگان لنجان۱۳ ۸ ۱۱ ۲۸
۷۶ پتو لاله اول ۱۳ ۸ ۷ ۲۸
۷۷ پادما یدک ۱۵ ۸ ۸ ۲۸
۷۸ یاوران المهدی اول ۱۳ ۸ ۸ ۲۷
۷۹ تام اصفهان ۱۵ ۷ ۸ ۲۷
۸۰ ماهان طاد ۷ ۸ ۲۷
۸۱ نامداران اصفهان۱۳ ۶ ۱۰ ۲۶
۸۲ انقلاب ورزش جوانان ۶ ۷ ۲۶
۸۳ داتیس اصفهان جوانان ۶ ۷ ۲۶
۸۴ سپاهان نوین جوانان ۶ ۷ ۲۶
۸۵ نوژن ۷ ۸ ۲۶
۸۶ سلحشور لنجان ۵ ۱۱ ۲۵
۸۷ آبفا۱۷ ۷ ۱۱ ۲۵
۸۸ انقلاب ورزش اصفهان۱۳ ۷ ۱۳ ۲۵
۸۹ آبفا۱۳ ۶ ۱۰ ۲۵
۹۰ جاوید کاشان جوانان ۷ ۹ ۲۵
۹۱ پارسه ۶ ۱۴ ۲۴
۹۲ نوژن۱۷ ۶ ۱۱ ۲۳
۹۳ آتیه سازان اصفهان جوانان ۶ ۹ ۲۳
۹۴ انقلاب ورزش اصفهان ۱۶ ۷ ۱۲ ۲۳
۹۵ نوژن اصفهان ۱۶ ۷ ۱۳ ۲۳
۹۶ سرخپوشان اصفهان۱۷ ۶ ۱۲ ۲۲
۹۷ شهدای طالخونچه ۵ ۷ ۲۲
۹۸ سبزپوشان شاهین شهر ۱۷ ۶ ۱۳ ۲۲
۹۹ تن ساز همراه ۲۱ امید ۶ ۶ ۲۲
۱۰۰ انقلاب ورزش۱۷ ۶ ۱۲ ۲۱
۱۰۱ ماهان نقش جهان ۶ ۴ ۲۱
۱۰۲ اسپادان ۴ ۶ ۲۱
۱۰۳ سبحان تیران ۶ ۸ ۲۱
۱۰۴ نامداران ۱۷ ۶ ۱۴ ۲۱
۱۰۵ آبی پوشان شاهین شهر ۲۱ امید ۶ ۴ ۲۱
۱۰۶ تام اصفهان اول ۱۳ ۴ ۸ ۲۰
۱۰۷ میلاد مهر جوانان ۴ ۸ ۲۰
۱۰۸ نوژن اصفهان ۱۴ ۶ ۱۶ ۲۰
۱۰۹ ضربه آزاد نقش جهان ۱۷ ۴ ۱۰ ۲۰
۱۱۰ جهان فولاد آیریک ۵ ۱۷ ۱۹
۱۱۱ ضربه آزاد نقش جهان اول ۱۳ ۶ ۴ ۱۹
۱۱۲ یاوران المهدی ۱۵ ۵ ۱۱ ۱۹
۱۱۳ افسر آران و بیدگل ۱۴ ۵ ۱۵ ۱۹
۱۱۴ پاسارگاد شاهین شهر۱۳ ۳ ۱۲ ۱۸
۱۱۵ ماهان نوین جوانان ۴ ۱۱ ۱۸
۱۱۶ ماهان طاد اصفهان اول ۱۳ ۳ ۸ ۱۷
۱۱۷ آینده سازان ۴ ۱۲ ۱۷
۱۱۸ آتیه سازان۱۳ ۴ ۱۶ ۱۶
۱۱۹ تام نوین ۱۷ ۳ ۱۳ ۱۶
۱۲۰ پاسارگاد اصفهان ۲۱ امید ۵ ۸ ۱۶
۱۲۱ قهرمانان میلاد نصف جهان اول ۱۳ ۴ ۱۳ ۱۵
۱۲۲ تام اصفهان ۱۴ ۴ ۱۷ ۱۵
۱۲۳ پارسه امید ۴ ۱۴ ۱۵
۱۲۴ نمونه دیزیچه ۵ ۰ ۱۵
۱۲۵ نام آوران یزدانشهر ۵ ۱ ۱۵
۱۲۶ آینده سازان میهن ۵ ۱ ۱۵
۱۲۷ تام۱۷ ۴ ۱۶ ۱۴
۱۲۸ سپاهان نجف آباد اول ۱۳ ۲ ۹ ۱۴
۱۲۹ یاوران المهدی اصفهان ۱۶ ۴ ۱۶ ۱۴
۱۳۰ یاران واحد فولادشهر۱۳ ۳ ۱۷ ۱۳
۱۳۱ نوژن اصفهان اول ۱۳ ۴ ۱۴ ۱۳
۱۳۲ سپنتانیکان ۴ ۱ ۱۳
۱۳۳ آتیه سازان ۴ ۱۲ ۱۳
۱۳۴ شاهین سپهر ۴ ۹ ۱۳
۱۳۵ آینده سازان اصفهان۱۳ ۲ ۱۶ ۱۲
۱۳۶ نشاط آیین مهرگان ۱۵ ۳ ۱۳ ۱۲
۱۳۷ اکباتان شاهین شهر ۴ ۲ ۱۲
۱۳۸ آتیه سازان ۲ ۱۳ ۱۲
۱۳۹ ایساتیس شاهین شهر ۱۵ ۳ ۱۵ ۱۱
۱۴۰ پیام پرواز ۱۶ ۳ ۱۷ ۱۱
۱۴۱ ایساتیس شاهین شهر ۳ ۱۵ ۱۱
۱۴۲ آراد ورزش زاگرس ۳ ۱۶ ۱۱
۱۴۳ طوفان فریدن ۳ ۲ ۱۰
۱۴۴ پاسارگاد صفاهان ۲۱ امید ۲ ۹ ۸
۱۴۵ بهار طیور زاگرس ۲ ۲ ۷
۱۴۶ بهمن ۱۷ ۱ ۱۸ ۷
۱۴۷ بهمن ۲۱ امید ۲ ۱۰ ۷
۱۴۸ هیئت فوتبال خمینی شهر ۲ ۴ ۶
۱۴۹ پدیده رهنان ۰ ۱۸ ۵
۱۵۰ ستارگان نجف آباد ۱۴ ۱ ۲۲ ۴
۱۵۱ سبحان متین ایرانیان ۱ ۴ ۴
۱۵۲ هیئت فوتبال سمیرم ۱ ۵ ۳
۱۵۳ سوران نوین درخشان رهنان ۱ ۵ ۳
۱۵۴ علم وادب۱۷ ۰ ۱۸ ۲
۱۵۵ پیام پرواز اصفهان ۱۴ ۰ ۲۲ ۲
۱۵۶ تی ساز همراه اصفهان ۱۵ ۰ ۱۱ ۰
۱۵۷ پتو لاله اصفهان ۱۶ ۰ ۲۲ ۰
۱۵۸ کسری وازیچه ۰ ۶ ۰
۱۵۹ طوفان اوژن ۰ ۰ ۰

نظرسنجی

بهترین بازیکن سال ۲۰۲۰ از نظر شما؟
بهترین بازیکن سال ۲۰۲۰ از نظر شما؟

بازی بعدی

اینستاگرام ما