هیئت فوتبال استان اصفهان

دیدار هیئت فوتبال استان و چادرملو اردکان