۰۷ خرداد
واحد روابط عمومی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، معینی رئیس و جزی دبیر هیئت فوتبال شهرستان برخوار ظهر امروز با حضور در هیئت فوتبال استان اصفهان، با علی طاهری دیدار و گفتگو کردند. در این نشست ضمن ارائه گزارش توسط ریاست هیئت فوتبال شهرستان برخوار، پیرامون توسعه فوتبال، فوتسال و فوتبال…