۰۲ مرداد
واحد روابط عمومی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، واجدین شرایط جدول ذیل حداکثر تا مورخه ۳ مرداد ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۸ فرصت دارند جهت ثبت نام همراه با مدارک مربوطه به هیئت فوتبال استان اصفهان مراجعه نمایند . مدارک مورد نیاز: ۱-اصل شناسنامه ۲-کارت ملی ۳-پایان خدمت ۴-مدرک تحصیلی ۵-مدرک مربیگری…