۱۹ اردیبهشت
واحد روابط عمومی

با حکم مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان سید محمد طباطبایی به عنوان سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان منصوب شد.