۱۱ فروردین
واحد روابط عمومی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، پس از برگزاری دیدار نهایی تورنمت پیشکسوتان بالای ۵۵ سال فوتبال اصفهان، علی طاهری، ریاست هیئت فوتبال استان اصفهان از داوران، اصحاب رسانه و عوامل اجرایی این مسابقات تقدیر به عمل آورد. همچنین در این مراسم از خانواده پیشکسوتان فوتبال یاوری، حیدری، کروندی و ولیوند تقدیر شد.