هیئت فوتبال استان اصفهان

هیئت فوتبال استان اصفهان، تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال، جام جهانی زیر ۱۷ سال، حسین عبدی