۱۰ تیر
واحد روابط عمومی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، عصر امروز در دو نوبت، ۱۸۰ داور درجه ملی، درجه یک و درجه دو فوتبال استان اصفهان در آزمون تئوری پیش فصل شرکت کردند. این آزمون بر اساس آخرین قوانین فوتبال جهان و زیر نظر مدرسان بین المللی و ملي طرح و اجرا…