۰۱ فروردین
واحد روابط عمومی

یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار
یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال فوتبال اصفهان در سالی که گذشت با رویدادهایی در سطح ملی و کشوری توسط باشگاه ها، مربیان و بازیکنان اصفهانی همراه بوده است که ضمن افتخار آفرینی برای کشور عزیزمان ایران، سبب خشنودی خانواده بزرگ فوتبال استان…